DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Değişen pazar koşulları, Tüketici alışkanlıkları firmaları sürdürülebilir ve karlı
büyüme için farklı çözümler aramaya yöneltmiştir. Carex Danışmanlık olarak yeni işbirliği
alanları geliştirmekte, pazar ve müşteri dinamiklerine göre statejiler oluşturarak yatırımcı
firmaları desteklemektedir.
Carex Danışnamlık güçlü ve karlı bir büyüme için yerel ve uluslararası sahada Pazar
araştırmaları yaparak ve bu çalışmaları raporlandırarak, firmaların rekabet koşullarının
sağlıklı bir biçimde oluşmasını sağlamaktadır. İlgili ülkelerin kamu kurumlarından alınan
belgelerin yanı sıra müşteri profili hakkında bilgilendirme, firma kurulumu ve yeni şubelerin
açılması hizmetlerini vermektedir.


DİJİTALLEŞME VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI
Carex Danışmanlık; kurum dijital yetkinlik ve olgunluk seviyesini değerlendirerek, dijital
dönüşüm stratejisi ve yol haritası tasarımını gerçekleştirmektedir.


 

TURQUALITY DESTEK PROGRAMINA HAZIRLIK

TURQUALITY devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Bu program ülkemizin
rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan firmaların, kendi
markaları ile global platformda etkin bir oyuncu olmaları amacıyla oluşturulmuştur.
TURQUALITY destek programına dahil olan firmalar strateji, finans, marka yönetimi, satış,
pazarlama, ürün geliştirme, tedarik zinciri, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri sürecini
tamamlayarak, kurumsallaşma ve gelişimlerini başarıyla sürdürmektedir.
Carex Danışmanlık, bu firmaların mevcut durumlarını değerlendirme, gelişim alanı olarak
tespit edilen ve programa kabul için gerekli projelerin hedef Ülkelerde gerçekleştirilmesi,
programa başvuru ve denetim öncesinde gerekli bilgi/belge hazırlıklarının yönetilmesi ve
koordine edilmesi hizmetlerini vermektedir. Ayrıca programa kabul sonrasında ihtiyaç
duyulan yol haritası ve projelerin uygulanmasında destek sunmaktadır.